Statutul profesorului merită respect și mare responsabilitate

Cred, nu voi exagera, dacă voi spune că misiunea dvs, astăzi, este una de o importanță deosebită – educația, pregătirea profesională, morală și cetățenească a tinerilor generații.
Aveți un statut demn de respect și de mare responsabilitate.
Or, astăzi ne dorim o școală modernă, o educație modernă, integrată, capabilă să facă față tuturor exigențelor și provocărilor acestui secol.
Pentru aceasta profesorul trebuie să dea dovadă de vocație, măiestrie, de spirit organizatoric și creativitate în plan pedagogic.
Nu întâmplător, un cadru didactic modern este astăzi și manager, și îndrumător al elevului, capabil să-i provoace dorința de a învăta, dar și un model de urmat pentru discipolii săi.
Munca cadrului didactic nu este muncă la un ghișeu care prestează servicii de la oră până la oră. Profesorul își continuă misiunea și în afara instituției școlare. Iată de ce puteți fi considerați educatori ai unei națiuni.
Stimații noștri pedagogi,
La povara pe care o purtați, va trebui să mai răspundeți încă la o provocare. Obținerea statutului de țară-candidat la aderarea UE solicită un efort și mai mare din partea școlii naționale, care trebuie să pregătească cetățeni ai Europei, cetățeni ai viitorului, dar cu dragoste nemărginită de țară.
Și sunt sigură că acest lucru vă va reuși. Pentru că dvoastră sunteți cei care ne încurajează să nu ne fie frică de tot ce este nou, pentru că sunteți, prin vocație, deschizători ai Noului.
Astăzi remarc cu multă mândrie, că Găgăuzia a pus deja piatra de temelie a unui sistem educațional multilingv (o zi – o limbă), grație căruia creștem adevărați intelectuali. Multiculturalismul și multilingvismul reprezintă un zălog al dezvoltării regiunii noastre, al deschiderii pentru investiții, pentru industrializare, pentru modernizare, pentru turism. Aceasta înseamnă că suntem un popor cu viziune și cu perspectivă.
Proiectele noastre educaționale nu se opresc aici. Ne propunem în anul ce vine, 2023, să inaugurăm Colegiul Industrial de la Comrat, construit cu suportul financiar al Turciei. Sunt ferm convinsă că instituția va deveni un adevărat focar de atracție a tinerilor din toată țara.
În opinia mea, instituțiile educaționale au cel mai mare potențial de creare a imaginii unui stat. Universitatea din Comrat, Colegiul industrial, Liceul Mihai Eminescu– iată cea mai sigură investiție pe care o facem în viitorul regiunii noastre și a tineretului nostru.
Stimați profesori,
Misiunea profesorului astăzi, într-o societate care se vrea construită pe astfel de valori ca libertatea, responsabilitatea, toleranța, cooperarea – este una complicată și foarte responsabilă. Profesorul, însă, poate să facă față acestor cerințe, doar cu implicarea factorilor decizionali din administrația publică.
Iată de ce educația și sănătatea constituie o prioritate a Executivului de la Comrat.
Desigur, trebuie revizuit și mecanismul de remunerare a profesorului. Pentru că meritați mai mult, salarii mai mari, atenție mai multă. Dar, muncind împreună, sunt sigură, vom ajunge în ziua, când profesorul va fi stimulat după merite, după dăruire.
Suntem conștienți de faptul că fără o generație bine instruită nu putem vorbi despre o societate a viitorului, o societate a bunăstării. Prin urmare este de datoria noastră să cream condiții optime pentru consolidarea sistemului educational, capabil să reziste tutor crizelor cu care ne confruntăm – criză pandemică, criza energetică, criză socială. În aceste timpuri, deloc ușoare, vom face tot ce ne stă în puteri să nu oprim căldura și să nu stingem lumina – la propriu și figurat – în sălile de clasă din Găgăuzia.
Avem copii deștepți, sârguincioși și trebuie să le răspundem în aceeași manieră.
E nevoie de o nouă abordare a relației educaționale profesor-elev: una afectivă și efectivă, deopotrivă.
Pe umerii dvs, stimați profesori, se află cei trei piloni pe care se ține cetatea educativă: a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu alții.
Vă rugăm să aveți grijă ca zidurile ei să nu cadă niciodată în fața furtunilor provocate de incultură, intoleranță, indiferență. Numai Dvoastră, prin educație, puteți asigura progresul și prosperitatea.
Succese, sănătate și tot respectul!