„Sunt de etnie om!”

Dragi prieteni!

Дорогие друзья!

Paalı dostlar!

Trăiesc un sentiment de bucurie alături de toți dumneavoastră, fiind prezentă la evenimentul de astăzi- cea de-a XXI ediție a Festivalului republican al Etniilor.

Ce poate fi mai sincer și mai frumos, într-o perioadă de turbulențe, decât o strângere de mâinî, un zâmbet senin, de încurajare pentru cel de vizavi, fără a-l întreba etnia.

Pentru că răspunsul trebuie să fie univoc: ”Sunt de etnie Om!”

Prietenia, eliminarea oricărei discriminări , conviețuirea între culturi diferite reprezintă astăzi o valoare fundamentală pentru societățile democratice – la fel ca și Egalitatea, Libertatea, Demnitatea, Pluralismul și Participarea.

Mă bucură să constat faptul că reprezentanții celor 35 de minorități etnice din Republica Moldova , dintre care aproape 5% din populația băștinașă reprezentând găgăuzii – trăim cu toții sentimetul unei case comune, iar în zilele de sărbătoare – oaspeti in Casa Mare, unde toți suntem de etnie OM!

Republica Moldova poate fi considerată un model de conviețuire etnică, unde sunt protejate și promovate drepturile minorităților naționale, iar autoritățile centrale, regionale, locale contribuie la implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice.

Aș vrea să mai remarc că, în contextul socio-politic și geopolitic conturat astăzi, trebuie să dăm dovadă și mai mult de toleranță și solidaritate. Gestul poporului moldav față de sutele de mii de ucraineni alungați de război din propria țară, este o davada relevantă a dictonului: „La o nenorocire comună oamenii sunt mult mai solidari decât la o bucurie comună”, dar și o confirmare a cumsecădeniei acestui popor.

Casele moldovenilor s-au deschis pentru familiile ucrainene, unde zeama moldovenească a inlocuit borșul ucrainean, dar poate a fost în de ajuns o hrincă de pâine și un pahar de apă după un drum lung de război.

Gândul la pace, liniște, armonie, stabilitate – iată ce pot face relațiile interetnice, convențuirea între culturi o realitate sigură și un deziderat realizat.

Dragi prieteni,

În numele găgăuzilor din Bugeacul Moldovei, declar că noi tratăm poporul moldovenesc cu mult respect.

Recunoaștem, însă, că avem de recuperat și unele restanțe – studierea limbii găgăuze și, desigur, studierea limbii române. Limba română, despre care Luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu, spunea că este însăși floarea sufletului etnic românesc”.

Și vă dau asigurări că vom reuși!

Să trăim mulți ani în pace și înțelegere!

Çok yıl yaşayalım uslulukta hem annaşmakta!

Довгих рокiв нам у мирi та розумiннi!