Adresarea către grupul de lucru interparlamentar

Stimate domnule Președinte al Parlamentului,  Stimată doamnă Prim-ministru, Stimate domnule Președinte al Adunării Populare, Excelențe,  Stimați deputați, bună ziua! Parcurgem o perioadă complicată de timp, plină de amenințări și incertitudine.  Anul 2022 îl vom trăi sub apăsarea impredictibilității, crizelor economice și sociale, a inflației și creșterii prețurilor. Acest an va fi anul pierderilor inevitabile pe […]